Duchovná služba vo FNsP J.A. Reimana v Prešove pre hospitalizovaných pacientov a personál

PONDELOK – PIATOK
9.30 - 12.30
návšteva chorých na oddeleniach
/svätá spoveď, sväté prijímanie, pomazanie chorých/
9.30 - 12.00
Adorácia: štvrtky a prvý piatok
/v letných mesiacoch 11.00 – 12.00/
13.30 - 14.45
sviatosť zmierenia pri kaplnke
14.20
modlitba posvätného ruženca
15.00
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15
SVÄTÁ OMŠA
PRVÁ SOBOTA V MESIACI
13.30
mariánske večeradlo
15.00
svätá omša
OSTATNÉ SOBOTY
15.00
gr.kat. liturgia
NEDEĽA
9.00
gr.kat. liturgia
10.30
svätá omša
(Po svätej omši udeľujeme na požiadanie sviatosť pomazania chorých.)