Kontakty

Adresa

FNsP J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14
081 81, Prešov

Údaje

IČO 00610577
DIČ 2021281559
IČ DPH SK2021281559

MUDr. Juraj Smatana, MBA

medicínsky riaditeľ

Ing. Mária Miščíková, MBA

ekonomický riaditeľ

MUDr. Marek Paľo, PhD., MBA

námestník LPS pre nechirurgické odbory

PhDr. Mária Haraksimová, MBA

námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Ing. Marián Strýček, MBA

technicko - prevádzkový námestník

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

hovorca

Ing. Alena Kaščáková

vedúci ekonomického odboru

Mgr. Eva Pavliková, MBA

vedúci odboru pre styk so ZP a štatistiky

Mgr. Janka Kajňáková

vedúci odboru PAM

Ing. Silvia Vargová

vedúci OKS

Ing. Milan Haliena

vedúci odboru informatiky

Ing. Katarína Harčárová

vedúci oddelenia VO

PhDr. Alena Sabolová

vedúci referátu riadenia kvality ZS

Bc. Adriana Ševčíková

zodpovedná osoba