Oddelenia

Oddelenie cievnej chirurgie


Chirurgický monoblok

  prízemie

Prečítať viac

Oddelenie dermatovenerológie


Pavilón pre dlhodobo chorých

  suterén - vchod zo Sládkovičovej ulice

Prečítať viac

Oddelenie dlhodobo chorých


Pavilón pre dlhodobo chorých

  prízemie - vchod zo Sládkovičovej ulice

Prečítať viac

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva I


Gynekologicko – pôrodnícky pavilón

  prízemie

Prečítať viac

Oddelenie chirurgie


Chirurgický monoblok

  suterén

Prečítať viac

Oddelenie infektológie


Pavilón oddelenia infektológie

Prečítať viac

Interné oddelenie


Internistický monoblok

  prízemie

Prečítať viac

Kardiocentrum


Internistický monoblok

  prízemie

Prečítať viac

Oddelenie klinickej hematológie


Geriatrický pavilón

  9. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie klinickej onkológie


Onkologický pavilón

  prízemie

Prečítať viac

Krvná banka


Chirurgický monoblok

  2. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania


Budova riaditeľstva

  vchod z vnútorného dvora

Prečítať viac

Oddelenie neurológie


Internistický monoblok

  prízemie

Prečítať viac

Oddelenie oftalmológie


Geriatrický pavilón

  4. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie ortopédie


Psychiatrický pavilón

  prízemie

Prečítať viac

Oddelenie pediatrie


Pediatrický pavilón

  prízemie

Prečítať viac

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie


Gynekologicko – pôrodnícky pavilón   prízemie


Chirurgický monoblok   10. poschodie

Prečítať viac

Pracovisko dentálnej hygieny


Chirurgický monoblok

  1. poschodie

Prečítať viac

Psychiatrické oddelenie


Pavilón psychiatrie

  prízemie

Prečítať viac

Oddelenie radiačnej onkológie


Gynekologicko – pôrodnícky pavilón

  prízemie

Prečítať viac

Rádiologické oddelenie


Chirurgický monoblok

  1. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie úrazovej chirurgie


Chirurgický monoblok

  -1. poschodie

Prečítať viac

Oddelenie urológie


Chirurgický monoblok

  7. poschodie

Prečítať viac

Pracovisko pneumológie a ftizeológie


Pavilón pre dlhodobo chorých

  suterén

Prečítať viac
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...