Ponuka práce

Ponuka práce

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prijme do pracovného pomeru:

  1. Lekárov bez špecializácie do Perinatologického centra-oddelenie neonatológie, na Oddelenie radiačnej onkológie a na Oddelenie klinickej hematológie
  2. Lekárov bez špecializácie a so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo na Interné oddelenie,
  3. Zubných lekárov a maxilofaciálnych chirurgov na Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku a
  4. Lekárov so špecializáciou v odbore:
 • chirurgia
 • kardiológia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • pediatria
 • pediatrická neurológia
 • pediatrická intenzívna medicína
 • ortopédia
 • oftalmológia
 • hematológia a transfuziológia
 • neonatológia (perinatologické centrum-oddelenie neonatológie)
 • rádiológia
Základná zložka mzdy lekárov bez špecializácie a zubných lekárov – 1266,25 €.
Základná zložka mzdy lekárov so špecializáciou vrátane maxilofaciálnych chirurgov – 2329,90 €.
Žiadosť, ktorej súčasťou bude profesijný životopis, zasielajte písomne na adresu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, personálno-mzdový odbor, alebo na email ponuka.prace@fnsppresov.sk

 

Kontaktný formulár pre uchádzačov o zamestnanie vo FNsP J. A. Reimana Prešov

Povolené súbory: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...